O firmie

Od 1992 r. realizujemy usługi w zakresie wykonywania inwestycji budowlanych obejmujących obiekty mieszkalne, użyteczności publicznej, usługowe i produkcyjne. Nasze usługi dotyczą obiektów nowych, rozbudowy, modernizacji i remontów. Zadania realizowane są przez nas przeważnie w zakresie Generalnego Wykonawstwa. W swoim dorobku mamy obiekty zrealizowane łącznie z wyposażeniem.

Na każdym kroku realizacji gwarantujemy Inwestorowi elastyczność ze strony wykonawstwa, dbając o osiągnięcie założonych rezultatów. Nasze Przedsiębiorstwo dysponuje odpowiednim zespołem osobowym, doświadczeniem i potencjałem technicznym.

Nie mamy problemów w regulowaniu naszych zobowiązań.
Wywiązujemy się z obsługi gwarancyjnej.
Naszą wizytówką są wykonane przez nas obiekty.